ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE

Acest site este operat de VOPCOM S.R.L.

VOPCOM S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul social în Județul Dimbovita, Municipiul Targoviste, Bvd. Independentei, bloc H13, Ap. 21, având codul de înregistrare fiscală RO4448822, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : J15/1155/1993, tel: 0745.033.945, denumită în continuare “Totalwine.ro”

Orice persoană care accesează site-ul www.totalwine.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând Totalwine.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse in vânzare pe site-ul www.totalwine.ro va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului www.totalwine.ro toți utilizatorii consimt in mod expres sa respecte termenii si condițiile prezentate mai jos, precum si legislația aplicabilă in domeniu, inclusiv termenii si conditiile politicii de confidentialitate, care se regasesc detaliate, separat, in sectiunile prezentate pe site.

       

Art. 1. DEFINIȚII

        1.1. Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

        1.2. Site reprezintă domeniul www.totalwine.ro precum și subdomeniile acestuia.

        1.3. Serviciu - pus la dispoziție de Vopcom S.R.L. prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.totalwine.ro - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

        1.4. Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.totalwine.ro de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.

        1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres,  cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Totalwine.ro își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica aceste forme de comunicare.

        1.6. Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web www.totalwine.ro, cu mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului.

        1.7. Contractul - reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții Totalwine.ro, prin care se acceptă  livrarea  produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

        1.8. Data intrării in vigoare a contractului - este data confirmării Comenzii de către reprezentanții Totalwine.ro, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.

        1.9. Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, Totalwine.ro nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.totalwine.ro, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra Totalwine.ro aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

        1.10. Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa. 

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

        2.1. Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului Totalwine.ro

        2.2. Utilizarea site-ului www.totalwine.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o comanda și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia. 

        2.3. Administratorul site-ului www.totalwine.ro își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

        2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând VOPCOM S.R.L., în conformitate cu legislația română în vigoare.

        2.5. Cumpărătorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului www.totalwine.ro  pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de VOPCOM S.R.L. Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru viitor nu si pentru situatii anterior nascute. 

        2.6. In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de VOPCOM S.R.L. si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului: www.totalwine.ro  pe perioada derulării unei comenzi, VOPCOM S.R.L. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

        3.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții Totalwine.ro. În comanda vor fi înscrise in mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum si termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.

        3.2. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client in locația indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Totalwine.ro.

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

        4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site.  Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către Totalwine.ro, in orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, in functie de volumul comenzii, de pretul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afisata pe site. Totalwine.ro isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata de cel normal, generat de o comanda uzuala.

        4.2. Confirmarea inregistrarii comenzii, receptionata in mod automat de persoana care a efectuat comanda, nu reprezinta o confirmare ferma si expresa a faptului ca produsul/produsele comandate se afla pe stoc (existand posibilitatea ca disponibilitatea afisata sa fie una aproximativa) si nu genereaza niciun fel de obligatie contractuala ori de alta natura pentru vanzator, lansarea comenzii presupunand, initial, exclusiv confirmarea de inregistrare si detalierea comenzii lansate.

            Comanda plasata on-line, pe site-ul Totalwine.ro, este valida si genereaza obligatii contractuale pentru vanzator exclusiv ulterior confirmarii de catre acesta din urma si numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii, fara niciun fel de exceptie:

            • datele persoanei care a plasat comanda sunt complete si corecte, acesta furnizand toate informatiile necesare, in conformite cu legislatia in vigoare, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora;

            • persoana care a lansat comanda ori beneficiarul respectivei comenzi nu este inregistrat/a in baza de date Totalwine.ro ca intrand sub incidenta art.4.3, art.4.4. din “Termeni si Conditii”, imprejurari detaliate mai jos, si nici nu se regaseste in vreunul din aceste cazuri;

            • produsele comandate se afla efectiv pe stocul vanzatorului si sunt disponibile pentru onorarea concreta a comenzii lansate;

            • nu exista erori de sistem ori altele asemenea, de natura a genera un pret eronat sau incomplet (spre exemplu, valoarea produsului este afisata 0 = zero – lei ori pretul afisat ca si valoare de tranzactionare a produsului, ca urmare a unei erori, este infim, derizoriu ori vadit disproportionat, in raport cu cantitatea, calitatea si proprietatile produsului, fiind evident, pentru orice consumator cu un grad mediu de pregatire si cunoastere, ca ar fi imposibila, din punct de vedere comercial, tranzactionarea produsului la respectivul pret);

            • banca emitenta a cardului utilizat de persoana care a lansat comanda accepta tranzactia;

            • vanzatorul emite factura fiscala pentru produsele comandate.

            In momentul confirmării comenzii, exclusiv in conditiile de mai sus, Totalwine.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, numai in masura in care sunt indeplinite cumulativ aceste cerinte.

            Momentul emiterii facturii reprezinta momentul incheierii efective a contractului, contractul neconsiderandu-se incheiat nici in momentul lansarii comenzii si nici la momentul la care este receptionata confirmarea inregistrarii comenzii din partea Totalwine.ro.

            Totalwine.ro isi rezerva dreptul exclusiv de a anula oricand livrarea produselor comandate/de a anula onorarea comenzii, chiar si ulterior emiterii facturii, in masura in care se constata incidenta cazurilor sus-mentionate (inclusiv imprejurarea ca pretul a fost listat gresit, ca urmare a unei erori - eroare IT, eroare materiala, eroare de afisare pe site, referitoare la pretul produselor ori caracteristicile lor, etc. -, eroare care a generat un pret inexact, gresit, infim sau derizoriu), neexistand in acest caz obligatia din partea vanzatorului de a notifica/incunostiinta in prealabil clientul.

            In masura anularii unei comenzi pentru si in conditiile detaliate mai sus, niciuna dintre parti nu va fi tinuta la vreo obligatie, una fata de cealalta, in sensul ca niciuna dintre parti nu va putea pretinde despagubiri de la cealalta parte, indiferent care ar fi natura acestor despagubiri.

        4.3. In momentul confirmării comenzii, Totalwine.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora. 

        4.4. Totalwine.ro se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, Totalwine.ro isi rezerva dreptul de a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.  

        4.5. De asemenea, Totalwine.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. Totalwine.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa.

        4.6. Bauturile alcoolice se pot achizitiona doar de catre persoanele care au implinit varsta de18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza, prin orice mijloc, in intervalul lansarii comenzii si cel al livrarii sale efective, faptul ca cel care a lansat comanda, este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernamantul ori capacitatea de exercitiu.  

        4.7. Modalitățile de plată sunt:

        -  Plata in numerar - in lei, integral, la livrare. În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe baza de chitanta ca si act doveditor al platii. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

        -  Plata cu cardul bancar - procesare securizata prin intermediul Netopia -  (mobilPay), comision 0%, direct pe site. Comanda poate fi denuntata unilateral, fara nicio obligatie din partea furnizorului, in masura in care tranzactia este invalidata ca urmare a neacceptarii cardului clientului, in cazul platii on line.

        4.8. In ipoteza in care clientul lanseaza comanda pe site-ul Totalwine.ro, beneficiind de transport gratuit si achitand pretul produselor comandate cu cardul bancar insa furnizeaza date eronate sau incomplete, astfel incat produsele comandate se vor intoarce retur catre furnizor, acesta din urma va restitui clientului pretul achitat din care va fi scazuta contravaloarea transportului.

        4.9. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si numai in perioada indicata pe site, in conditiile afisate pe site. 

        4.10. In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu mai este disponibil, Totalwine.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja platit, sumele primite ca plata vor fi rambursate sai in termen de maximum 30 de zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

        4.11. Beneficiarul produselor livrate datoreaza Totalwine.ro penalitati de intarziere in cuantum de 0,5%/zi intarziere, calculate la valoarea totala a facturii, reprezentand pretul total al produselor livrate, cu incepere din a doua zi ulterioara livrarii, in masura in care plata nu s-a realizat anterior sau concomitent receptionarii marfurilor. 

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

        5.1. Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicata de Client, in termen de maxim 14 zile de la momentul ridicării produsului de catre "Sameday", sau orice alta firma de curierat, care reprezintă termenul de retragere din contractul încheiat cu Totalwine.ro.

        5.2.  Livrarea se face numai pe teritoriul României.

        5.3. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Totalwine.ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

        5.4. In cazul in care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, Totalwine.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. Totalwine.ro isi rezerva dreptul de a refuza o noua livrare in masura in care comunicarea inexacta ori eronata a datelor sus mentionate s-a realizat cu intentie si fara justificare. 

        5.5. Totalwine.ro nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisa garantand exclusiv indeplinirea obligatiilor care tin de propria persoana si de propriii angajati. 

        5.6. In masura in care clientul nu este gasit de catre firma de curierat la adresa specificata in comanda, ori adresa specificata in comanda nu este completa sau contine inadvertente, de natura a face imposibila livrarea comenzii, precum si in cazul in care livrarea ar trebui sa se realizeze intr-o locatie improprie, de natura a pune in pericol integritatea curierului, fapt care face imposibila livrarea, clientul este raspunzator in integralitate pentru contravalorea transportului.

        5.7. In masura in care clientul revine si resolicita comanda, toate costurile legate de noul transport sunt in sarcina sa.

        5.8 In masura in care clientul, ulterior lansarii comenzii, anunta, in orice mod, Totalwine.ro despre intentia sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuza preluarea produsului livrat prin curierat, pretul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de intregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de Totalwine.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat nejustificat.

        5.9. In masura in care clientul achita contravaloarea produselor insa pana la momentul livrarii/ridicarii lor se razgandeste, nejustificat, anuland comanda ori refuzand preluarea produselor, Totalwine.ro va restitui pretul achitat, urmand ca din acesta sa se scada eventualul cost al transportului - daca acesta a fost efectuat -  precum si orice alta suma reprezentand eventuale speze suportate de Totalwine.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat in mod  nejustificat.

        5.10. Prin lansarea oricarei comenzi catre Totalwine.ro, prin completarea formularului de comanda in care clientul mentioneaza, ca si data de contact, numarul telefonic la care poate fi apelat, acesta din urma isi manifesta acceptul, expres si neconditionat, ca respectivul numar de telefon sa poata fi utilizat de Totalwine.ro in scopul transmiterii de mesaje promotionale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sarbatorilor sau alte evenimente, mesaje/informari referitoare la statusul comenzii in derulare, mesaje de multumire privind comenzile lansate, precum si orice fel de informare din partea Totalwine.ro referitoare la produsele comercializate, la comenzile lansate ori activitatile comerciale derulate de Totalwine.ro.In cazul in care clientul nu doreste/ nu mai doreste ca numarul de telefon comunicat o data cu lansarea comenzii sa mai fie utilizat in scopurile sus-mentionate, acesta este obligat sa informeze Totalwine.ro, in conditiile mentionate la Sectiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, lipsa unei astfel de informari/notificari catre Totalwine.ro echivaland cu acceptul, in continuare, al clientului pentru activitatile enumerate anterior. Totalwine.ro nu este responsabil pentru furnizarea de catre client a unui numar de telefon care nu ii apartine, la care nu poate fi contactat ori al carui titular a devenit, ulterior comenzii, o terta persoana.

        5.12. Clientul are oricand posibilitatea neconditionata de a transmite o solicitare/notificare/instiintare scrisa, chiar nemotivata, catre Totalwine.ro la email office_vopcom@yahoo.com sau la adresa sediului societatii din Bvd. Inependentei, Bl. H13, Ap. 21, municipiul Targoviste, judetul Dimbovita, in vederea dezabonarii de la newsletter ori prin care sa isi manifeste in mod expres intentia de a nu mai receptiona din partea Totalwine.ro, prin nicio cale de comunicare, la datele de contact furnizate (telefon, e-mail, etc.), mesaje de informare/promotionale/referitoare la activitatile comerciale ale Totalwine.ro.

Art. 6. GARANTII

        6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garantie conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu producatorul.

        6.2. Produsele comercializate de Totalwine.ro sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

        6.3. Totalwine.ro poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

        6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa office_vopcom@yahoo.com sau la sediul Totalwine.ro in termen de 14 zile de la recepție.

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

        7.1. In functie de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice în scris Totalwine.ro că dorește denunțarea contractul de vânzare - cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă in termen de maxim 45 zile de la livrarea comenzii.

            7.2. Totalwine.ro isi asuma obligatia de suportare a cheltuielilor privind returnarea produselor in termenul de 45 zile mentionat anterior.

        7.3. Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv la adresa depozitului Vopcom SRL din sat Dumbrava, comuna Ulmi, str Principala, nr. 193, judetul Dimbovita, prin predarea personala a acestora de catre clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat.  

        7.4. Contravaloarea produselor comandate, livrate de Totalwine.ro si ulterior returnate de catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta imputerniceste in scopul aratat o terta persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va prezenta in original furnizorului. 

            7.5. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, etc. Totalwine.ro  va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata, proportional cu deficienta constatata la returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumparator ii va fi restituita exclusiv aceasta valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

            7.6. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, Totalwine.ro va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar in conditiile sus-mentionate,  in cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce proportional, potrivit art.7.5.

            7.7. Denunțarea contractului in mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.

            7.8. In orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeași stare, sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste conditii fiind cumulative, lipsa uneia dand dreptul furnizorului de a refuza returnarea si restituirea pretului.

            7.9. Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de catre Totalwine.ro, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

            7.10. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, in cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta.

Art. 8. RASPUNDEREA TOTALWINE.RO

        8.1. Totalwine.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

        8.2. Totalwine.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

        8.3. Totalwine.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Totalwine.ro a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

        8.4. Totalwine.ro nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.

        8.5. Totalwine.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

Art.  9.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

        Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuala a Totalwine.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Incalcarea acestei obligatii confera Totalwine.ro dreptul de a solicita atat daune interese cat si obligarea celui care se face vinovat la incetarea de indata a actului prejudiciabil, care nesocoteste proprietatea intelectuala a subscrisei.

Art. 10. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI www.totalwine.ro 

        10.1. Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare făcută cu rea credinta, într-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare, in orice alt mod care poate produce prejudicii Totalwine.ro, ori in cu totul alte scopuri decat cele specifice utilizarii normale a site-ului.

        10.2. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativa de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmand a fi sesizate sub acest aspect. 

Art.11. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

        11.1. Totalwine.ro poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

        11.2. In caz de cesiune/subcontractare, Totalwine.ro rămâne răspunzător fata de Client cu privire la modul in care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile fata de Client.

Art.12. - FORTA MAJORA

        Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, in conformitate cu legislația in vigoare.

Art. 13. LEGEA APLICABILA. LITIGII

        13.1. Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Totalwine.ro si Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemultumita va transmite, in prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt sa faca dovada receptionarii de catre cealalta parte, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente. 

 

livrare grauita

Livrare gratuita
Adauga in cos produse de minim 400 lei si iti livram gratuit comanda la adresa ta!

vinuri premium

Vinuri premium
Avem cea mai variata gama de vinuri premium, va asteptam sa o descoperiti!

preturi avantajoase

Preturi avantajoase
Scopul nostru este sa oferim produse deosebite la un pret accesibil!

divider
PRODUCATORI
divider